Velkommen til Miljø- og Slamteknik

​Gødning med slam i Ringsted, Sorø, Roskilde, Næstved og på resten af Sjælland

​Gødning med slam

​​Vi kan vejlede i gødning / gødskning af landbrugsafgrøder med slam.

​Spildevandsslam

Spildevandsslam er velegenet til gødning, og tilfører flere fordele til din jord.

Slamteknik

Vi kan fjerne slam på en skånsom måde så anlæggets bund ikke beskadiges.

Hvem er vi?​

Miljø- og Slamteknik blev startet op i 1995, som en selvstændig virksomhed, med hovedformål at afsætte slam og spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg til landbruget. Der er nu 2 medarbejdere i firmaet, som beskæftiger sig med slamteknik og at lave totalløsninger for kommunalt spildevandsslam.

Læs mere om spildevandsslam her

Hvad kan vi?

Gødning med slam

Miljø- og Slamteknik udfører total-entreprise af kommunalt spildevandsslam til afsætning som gødning i jordbruget. Miljø- og Slamteknik ApS sørger for alt transport, udbringning og administration af slammet helt fra spildevandsslammet forlader rensningsanlægget til det udbringes på landbrugsjord.

Miljø- og Slamteknik ApS afsætter både vådt stabiliseret slam og tørret slam i granulater til landbruget.​

Miljø- og Slamteknik

​Englerupvej 47

4100 Ringsted

CVR: 19475972

Kontaktinformation

Telefon: 57 64 90 10

Fax: 57 64 32 63

E-mail: miljo-og-slam@teknik.dk 

Miljø- og Slamteknik
Englerupvej 47
4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 90 10
CVR: 19475972